Tuesday, December 8, 2009

Chơi bài Tiến lên kiểu miền Bắc và miền Nam

Download kiểu chơi miền Bắc:
Download kiểu chơi miền Nam